Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Novosti

O nama

Udruga „Dva skalina“ osnovana je 2002. godine od strane roditelja djece s cerebralnom paralizom, prvenstveno radi zadovoljavanja osnovnih potreba te djece: socijalizacija, obrazovanje, fizikalna i druga potrebna terapija. Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!