Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Novosti


Projekt „DOBRA DJELA STVARAJU HEROJE“ – više na linku: https://www.emajstor.hr/dobra_djela_stvaraju_heroje


Na Mandraču održan drugi po redu sportski susret djece

Više na linku: https://du-sportivo.hr/prva-vijest-dok-cemo-naknadno-opsirnije-na-mandracu-odrzan-drugi-po-redu-susret-djece/


Prvi sportski susret djece

Više na linku: https://www.youtube.com/watch?v=fFxaxTUJ3MY


Dubrovacki.hr – UDRUGA ‘DVA SKALINA‘ ZA RODITELJE I DJECU: Kroz pjesmu, pokret i sliku najmlađi postaju svjesni sebe, a roditelji postaju snažniji


Na sjednici Skupštine održanoj 6.11.2019. usvojen Plan rada i Financijski plan za 2020.g.

O nama

Udruga „Dva skalina“ osnovana je 2002. godine od strane roditelja djece s cerebralnom paralizom, prvenstveno radi zadovoljavanja osnovnih potreba te djece: socijalizacija, obrazovanje, fizikalna i druga potrebna terapija. Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!