O nama

Udruga „Dva skalina“ osnovana je 2002. godine od strane roditelja djece s cerebralnom paralizom, prvenstveno radi zadovoljavanja osnovnih potreba te djece: socijalizacija, obrazovanje, fizikalna i druga potrebna terapija. Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Ukupan broj članova Udruge 19, što se odnosi na redovne članove koji mogu biti samo roditelji djece s posebnim potrebama, a još imamo oko 50-ak članova prijatelja, osim volonterskog rada redovnih članova (roditelja) drugih volontera nema; zaposlenika je 5 (dvije njegovateljice i vozač-domar  fizioterapeutkinja i spremačica.

Prostor u kojem Udruga djeluje ugovorom je dan na korištenje od strane Opće bolnice Dubrovnik, bez plaćanja najma (plaćamo režije). Površina je 220 m2.

Od rujna 2003. godine otpočeo je s radom dnevni boravak koji smo nazvali „Skalin po skalin“, o čemu je odlučeno na Skupštini Udruge održanoj 8. srpnja 2003. g. Tada je program počeo sa dvije njegovateljice (medicinske sestre), da bismo početkom 2005. godine osigurali sredstva za zapošljavanje fizioterapeuta i vozača, čime smo osigurali fizikalnu terapiju, kao i prijevoz korisnika vozilom dobivenim donacijom. Uz zaposlenike Udruge, početkom iste godine (2005.) u program se uključila i O.Š. „Marina Držića“ iz Dubrovnika, koja od tada kontinuirano provodi obrazovni program prilagođen svakom korisniku. Time smo, u okviru danih mogućnosti, postigli poboljšati kvalitetu života djece s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji.

Uz fizikalnu terapiju i obrazovni program, nužno je provoditi i opću zdravstvenu skrb i njegu, budući da se radi o osobama koje nisu mobilne bez upotrebe pomagala ili pomoći drugih osoba, a uz motoričke smetnje imaju i druga oštećenja, npr. oštećenja vida, sluha, kao i teže intelektualne poteškoće.

Dob korisnika je 7 do 26 godina, sada imamo trenutno 8 redovnih korisnika, 7 sa područja Grada Dubrovnika i jednog iz Župe Dubrovačke. Četiri korisnika je u dobi od 10 do 18 godina, te 4 korisnika u dobi od 19 do 26 godina, školskim programom obuhvaćeno šest korisnika.

Osim neposrednih korisnika (djece), korist od provedbe projekta imaju i njihove obitelji jer su barem radnim danima ostali članovi njihovih obitelji slobodni za obavljanje drugih obaveza. Korist ima i lokalna zajednica, jer na širem području Dubrovnika nema sličnog programa.

Kroz provedbu programa očekuje se očuvanje postojećih sposobnosti korisnika i poticanje na usvajanje novih sposobnosti u cilju podizanja njihove kvalitete života.

Za korisnike je organiziran prijevoz od strane Udruge sa vozilom opremljenim potrebnim sjedalicama. Prijevoz počinje u 7.00 sati radnim danima, pa korisnici dolaze oko 8.30 sati. Nakon toga počinje provedba programa u kojem sudjeluje fizioterapeut, te (u vrijeme provedbe nastave tijekom školske godine) odgojno-obrazovni program od strane djelatnika osnovne škole Marina Držića do 12 sati. U taj odgojno-obrazovni program su uključeni rehabilitatori, prof. glazbenog odgoja, vjeroučitelj i prof. tjelesne kulture. Od 11 do 12 sati je objed, a nakon toga odmor, šetnja ili druge aktivnosti prilagođene pojedinom korisniku. Za vrijeme cijelog boravka korisnicima se pruža potrebna njega koju provode dvije njegovateljice.

Program traje do 14.30 sati kada se korisnici vraćaju svojim obiteljima, a pri prijevozu je obvezna pratnja jedne njegovateljice. Uz ovakav svakodnevni program, prigodno se provode i susreti sa djecom iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, razne priredbe i drugi susreti radi poboljšanja socijalizacije korisnika. U tijeku je i prilagodba jedne prostorije u „tamnu sobu“ za provedbu terapije sa posebnom opremom koju smo dobili donacijom.

Ovaj program se do sada održao zahvaljujući kontinuiranoj financijskoj podršci Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, ali ni ta sredstva nisu dostatna za podmirenje ukupnog troška za plaće zaposlenika. Zbog toga se razlika namiruje iz donacija građana i drugih donatora, bez kojih sredstava ne bi bilo moguće održati ovakav obujam i kvalitetu programa.