Info & kontakt

“Dva Skalina”
Udruga roditelja djece s poteškoćama
u razvoju i osoba s invaliditetom

ADRESA

Ul. Roka Mišetića 1A, 20000 Dubrovnik

KONTAKT

tel/fax: 020/312-315
e-mail: dva.skalina@du.t-com.hr

Kontaktirajte nas